Tüskés Tibor

2022-ben már 13 éve lesz annak, hogy Tüskés Tibor elhunyt, és majd 50 éve annak is, hogy az utolsó magyaróráját megtartotta iskolánkban. Azóta újabb és újabb évfolyamok tesznek sikeres érettségit, de törekszünk arra, hogy a TANÁR ÚR nevét ne feledje el egy diákunk sem a jövőben. Ennek érdekében több kezdeményezés is született eddig. Kiemelkedő jelentőségű volt a 2010-11-ben a Pécs-Baranyai Könyvtárostanárok Szakmai Egyesülete és a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány által meghirdetett és lebonyolított Testvérmúzsák vetélkedő, amelynek köszönhetően több mint 300 Baranya/Tolna megyei tanuló (3-12. évfolyam) kutathatott a gazdag életműben, a győztes csapatok pedig elutazhattak Szántódra, ahol megtekintették az író szülőházát és emlékszobáját is a település róla elnevezett könyvtárában.

A képen a döntőbe jutott csapatunk látható. Tagjai: Vida Kamilla, Szilágyi Fruzsina, Bárics Noémi

Ezt követte  2012-ben egy állandó kiállítás létrehozása az iskola egyik első emeleti vitrinjében (a kiállítás bővítését tervezzük egy másik helyszínen), majd a 2019-ben, Tüskés Tibor halálának 10. évfordulóján az első emeleti folyosóra kihelyezett emléktábla avatása, ezenkívül a könyvtárunkban őrzött Tüskés-művek,  s nem utolsó sorban ez a weblap is az emlékezést hivatottak segíteni. A további fotókat ide kattintva tekintheti meg.   Ha ma megkérdezi egy gimnazista, ki is volt Tüskés Tibor valójában, nehéz rövid választ adni, hiszen egy személyben volt író, irodalomtörténész, szerkesztő, tanár, kritikus, könyvtáros, irodalomszervező, számos rangos irodalmi és művészeti díj, kitüntetés birtokosa.  A Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat indulásakor annak szerkesztésében is részt vett 5 éven keresztül, ahonnan politikai okokból távozni kényszerült. 1985-ben az ő vezetésével indult útjára az akkori Baranya Megyei Könyvtáron belül a Pannónia Könyvek sorozat, majd a rendszerváltás után elvállalta a Somogy című irodalmi lap főszerkesztését. Termékeny író, aki több mint 70 önálló kötetet, számtalan tanulmányt és egyéb írást hagyott az utókorra. A további fotókat ide kattintva tekintheti meg.  

Az iskolai könyvtárban megtalálható művei (2022.01.03.)

Az iskolai könyvtárban megtalálható művei (2022.01.03.):   Pécsi Múzsa. Irodalmi szemelvények. Pécs, 1958. Magyarország (1971) Bp., Móra Kiadó, 1971. 12 óra filmesztétika. Pécs, Tankönyvkiadó, 1971. Így élt Zrínyi Miklós. Bp., 1973. Nyár, erdő, kakukk. Baranyai útirajzok. Pécs, Baranya Megyei Tanács, 1973. Kodolányi János. Bp., Magvető Kiadó, 1974. Nagyváros születik. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1975. Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. Bp.,Tankönyvkiadó, 1976. Testvérmúzsák.Bp., Móra Kiadó, 1979. Zalamente, Somogyország. Bp., Móra Kiadó, 1979. Nagy László. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1983. Illyés Gyula. Bp., Szépirodalmi Kiadó,  1983. Görögországi utazás . Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár,  1984. Pilinszky János. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1986. Szántó Tibor és a Dunántúl. Pécs, Baranyai Megyei Könyvtár, 1988. Vidéken élni. Bp., Kozmosz Könyvek, 1988. Tájak, emberek. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1990. Titokkereső. Művek és műelemzések. Pátria Könyvek, 1991.  Őrállók földje. Kaposvár, 1994. Kedves Professzor úr! Írások Fülep Lajosról. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 1995. A Jelenkor indulása. 1958-1964. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 1995. Becsöngettek. Szombathely, Vas megyei Pedagógiai Intézet, 1997. Egy költészet horizontja. Írások Fodor Andrásról. Kaposvár, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 1999. Az exponált idő. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2000. Az édenalapító. Írások Németh Lászlóról. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2001. Két nemzedék. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2004. Volt idő. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2005. Az újraolvasott Kodolányi. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. Fodor András és Tüskés Tibor levelezése I-III. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2008-10. Az ablakmosó és a többiek. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2010. A csend burka vastagodik. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2014 A város és írója 46 íróportré a 20. század irodalmi múltjából. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2015. Róla írták: Bartusz-Dobosi László: Egy élet térképe. Pécs, Pro Pannonia, 2012. (Pannonia könyvek) Harangszavú múlt. Tüskés Tibor emlékkönyv. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2019.
  Arra különösen büszkék vagyunk, hogy 1953-tól 20 éven keresztül iskolánk magyartanára volt. A visszaemlékezésekben egy erős tanáregyéniség képe rajzolódik ki, aki tanítványai műveltségét minden eszközzel, a tanterem falain és a tankönyveken túlmutatva igyekezett gyarapítani. Az olvasóvá nevelés, az élményszerű tanulás már ezekben az években megjelent a fiatal tanár óráin. ( Szeretet és szigorúság, Emlékezés Tüskés Tiborra)   Halála előtt 8 hónappal, 2009 márciusában intézte utolsó szavait közvetlenül  intézményünk mai tanulóihoz. Több mint 600 diák hallgathatta beszédét a Barbakán-kertben rendezett iskolai ünnepélyen. A beszéde eredetiben. Az érdeklődőknek javasoljuk iskolai könyvtárunk felkeresését, ahol Tüskés Tibor gazdag életművéből számos kötetet őrzünk (a Rónaky-hagyatékban is), a meglévő könyveken túl Vincze Mária nyugdíjas könyvtárostanár, egykori Tüskés-tanítvány felajánlásának köszönhetően további kötetekkel gazdagodhatunk a közeljövőben, valamint a Testvérmúzsák vándorkiállításnak is helyet adunk majd. Honlapunkon az érdeklődők dokumentumok, visszaemlékezések, képek, és videók segítségével  bepillantást nyerhetnek egy kivételes ember életébe és életművébe.  Köszönjük a Tanár Úr özvegyének, Dr. Nagy Annának szíves hozzájárulását a képek és dokumentumok megjelentetéséhez, köszönet visszaemlékezésének  és a vele készített interjú megosztásának lehetőségéért. Tüskés Tibor leveleiTüskés Tibor emlékezete Köszönjük Bartusz-Dobosi Lászlónak a Tüskés Tibor pályaképét bemutató monográfiájának iskolánknak felajánlott és dedikált példányát, amely 2012-ben  Egy Élet térképe címmel jelent meg. Köszönjük továbbá Tüskés Tiborról szóló írásait, és a sok-sok képet, amelyek itt megtekinthetők. Bartusz-Dobosi László írásai Tüskés Tiborról

Köszönet illeti a sok segítségért Vincze Mária nyugdíjas könyvtárostanárt, aki szívügyének tekinti, és támogat bennünket abban, hogy a TANÁR ÚR emlékét méltó módon őrizhessük meg.  Köszönjük továbbá a Pro Pannonia Kiadói Alapítványnak a támogatást és  az iskolai könyvtár számára ajándékként  felajánlott köteteket.   Az összeállítást készítette Bacskay Beáta 2022-ben.   Források: Bartusz-Dobosi László: Egy élet térképe. Pécs, Pro Pannonia, 2012. (Pannonia könyvek) Harangszavú múlt. Tüskés Tibor emlékkönyv. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2019. Janus Pannonius Gimnázium Centenáriumi emlékkönyv  1912-2012. Pécs, 2013. A fényképet Ódor Péter kollégánk készítette a 2009. márciusi ünnepélyen. Az emléktábla avatásáról  Gergely Tibor  kollégánk készítette a felvételeket. A Testvérmúzsák vetélkedőhöz kapcsolódó dokumentumokat, képeket, valamint a filmeket Vincze Mária  és Bartusz-Dobosi László gyűjtötte össze és bocsátotta rendelkezésünkre.  Szántódról, a TANÁRRÓL, a megemlékezésekről és a sírokról Bartusz -Dobosi László készítette a felvételeket és bocsátotta rendelkezésünkre.

Megosztás a Facebookon