Elérhetőségeink

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

További elérhetőségeink >

Kiemelt híreink

Iskola adatai

Név: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
OM: 027407
Cím: 7621 Pécs, Mária utca 2-4.

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

Fenntartó adatai

Név: Pécsi Tankerületi Központ
Cím: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Igazgató: Páva Péter

Adó 1% - alapítványaink

Janus Pannonius Alapítvány
Számlaszám:
Kereskedelmi és Hitel Bank 10402427-24213749
Adószám: 19033888-1-02

Az alapítvány célja:
Az iskola színvonalasabb oktató-nevelő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása, javítása, megteremtése

IBAN: HU84 1040 2427 2421 3749 0000 0000
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt. 242 Pécs


Janus Pannonius Idegennyelvi Alapítvány

Számlaszám: OTP Bank Rt. 11731001-20119980

Az alapítvány célja:

 • tanulók és tanárok nyelvtudasának bővítésére szervezett tanfolyami költségekhez hozzájárulás
 • külföldi ösztöndíjak költségeihez hozzájárulás iskolai tanulócsoportok cserekapcsolatainak támogatása
 • választható idegen nyelv oktatási feltételinek javítása (könyv, folyóirat, magnószalagok, stb. beszerzése)


Névadónk

A Janus Pannonius Gimnázium jogelődjét a Pius Gimnáziumot gr. Zichy Gyula alapította 1912-ben. A második világháborút követően, 1948-ban a gimnázium állami tulajdonba került. A gimnázium felvette az egykori humanista költő, pécsi püspök, Janus Pannonius nevét. 1950 nyarán költözött át a gimnázium az 1896-ban épült több, mint száz éves épületbe, melyben korábban is különböző iskolák működtek.

Tüskés Tibor

Tüskés Tibor (Szántód, 1930 - Pécs, 2009)

József Attila-díjas író, irodalomtörténész, szerkesztő, tanár, kritikus, könyvtáros, számos egyéb irodalmi és művészeti díj, kitüntetés birtokosa.  Pécs irodalmi életének aktív résztvevője, szervezője és hű krónikása. A Jelenkor szerkesztője 1959 és 1964 között. Termékeny író, aki több mint 70 önálló kötetet, számtalan tanulmányt és egyéb írást hagyott az utókorra.  A szülőföld szeretete fontos szerepet kapott írásaiban. Irodalomtörténeti munkássága igen jelentős. Számos monográfiát írt, vers- és novellaelemzései a mai napig nagy segítséget nyújtanak a középiskolai tanulmányok során.

A Janus Pannonius Gimnázium magyartanára volt 1953 és 1973 között.

Tiszteletére halálának 10. évfordulóján iskolánkban emléktáblát avattunk.

Beiskolázás

Felvételi tájékoztató füzetek

 

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium felvételi tájékoztató füzetei a 2024/2025-es tanévre.

négy évfolyamos gimnáziumi képzés

hat évfolyamos gimnáziumi képzés

Képzési kínálat

Induló osztályok: 2024/2025


6 évfolyamos gimnáziumi képzés

A gimnáziumunkban indított hatosztályos képzés több mint 30 éves múltra tekint vissza. Az 1992 óta működő hatosztályos gimnáziumi képzésünkből kikerülő tanulók 95 – 98 %-át veszik fel egyetemekre, amelyet döntő többségük el is végez.

Ezekbe a tehetséggondozó osztályokba azokat a hatodik osztályt befejező tanulókat várjuk, akik az általános iskolában osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsőfokú tanulmányokra.

A szülők hosszú évek óta tartó kívánságát figyelembe véve elindítottuk a hatosztályos gimnáziumban is az emelt szintű matematikaképzést, amit a köznyelv röviden csak matematika tagozatnak hív. Ezt a képzést választható keretben a felvett tanulók ¼ részének kínáljuk a 7-10. évfolyamok számára.

A már felvett tanulók általános tehetséggondozó képzésben részesülnek, ahol 9. évfolyamtól kezdve biológia, kémia, fizika vagy földrajz orientációt is választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a széles körű alapozás mellett a választott terület óraszámainak fokozatos növelésével, és a választott területhez tartozó kompetenciák elmélyítésével a tanulók egyre mélyebb ismereteket sajátítanak el. A választott területek átjárhatók, hiszen a plusz óraszámok nem az ismeretek bővülését, hanem mélyítését szolgálják. Az alapozó és orientációs szakasz után a 11-12. évfolyamon széleskörűen választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása szerint német vagy angol nyelv, heti 3-5 órában, a második idegen nyelvet (angol, német, francia) heti 3 órában tanítjuk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.


4 évfolyamos gimnáziumi képzések

Idegen nyelvi osztály (1/2 angol, 1/2 német)

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban (½ osztály emelt szintű angol, ½ osztály emelt szintű német) emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A választott nyelv heti óraszáma évfolyamonként 6-6-5-5. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a választott nyelvből már az általános iskolában is jól megalapozták tudásukat, és akik a klasszikus, általános jellegű gimnáziumi képzés mellett magas szinten kívánják elsajátítani az angol vagy a német nyelvet.

Az általános jellegű képzés mellett a 11. és 12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt matematika 1/2 osztály

Az emelt szintű matematika osztály megyénkben egyedüliként működő képzési forma.

Itt évfolyamonként heti 5-6-7-6 órában tanítjuk a matematikát, miközben az első idegen nyelv – amely német vagy angol nyelv lehet – óraszáma is magas, heti 4-5 óra.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, digitális kultúrát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklődést mutatnak a matematika iránt, akik ezzel a tárggyal kívánnak továbbtanulni a különböző felsőoktatási intézményekben (pl.: gazdasági és műszaki szakok).

A 11-12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt informatika 1/2 osztály

Az emelt szintű digitális kultúra osztályban emelt óraszámban tanítjuk a digitális kultúrát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 4-4-4-4 óra. Az oktatás korszerűen felszerelt szaktantermekben folyik.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, digitális kultúrát és idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

A 9. és 10. évfolyamon a tanulók fizikából, kémiából, biológiából vagy földrajzból további 1 órát választhatnak valamennyi négy évfolyamos képzési formában.

A négy évfolyamos képzésben második idegen nyelvként angolt, németet, franciát választhatnak a diákok, melynek heti óraszáma 3-3-3-3 óra. Második idegen nyelvből francia nyelvi csoportot csak elegendő számú jelentkező esetén tud indítani iskolánk.

Nyílt nap, felvételi tájékoztató

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium beiskolázási nyílt napjain az ősz folyamán két-két alkalommal fogadjuk a négy és a hat évfolyamos gimnáziumi képzésünk iránt érdeklődőket. A nyílt napokon bemutató órára, az intézményvezető tájékoztatójára és a négy évfolyamos emelt szintű képzések bemutatóira várjuk a diákokat és a szülőket. A nyílt napokon előzetes regisztrációhoz kötjük a részvételt.

 

 

szeptember 30. (szombat) 8:00-11:00 nyílt nap – négy évfolyamos képzés

Regisztráció: https://forms.gle/SKTjHfRzpGdHU7K49

szeptember 30. (szombat) 9:00-11:15 nyílt nap – hat évfolyamos képzés

Regisztráció: https://forms.gle/f3wTRHT5H4Kmd7b68

 

Második nyílt nap

Mindkét októberi nyílt napon 2-2 bemutató órát kínálunk, és az igazgatói tájékoztatót hallgathatják meg az érdeklődők. A személyes jelenléti nyílt napjainkon előzetes regisztrációhoz kötjük a részvételt.

október 17. (kedd)  7:40-11:00   négy évfolyamos képzés

Regisztráció: https://forms.gle/T4kkEWNF8z4v1GZy8

 

október 26. (csütörtök) 7:40-11:00  hat évfolyamos képzés

Regisztráció: https://forms.gle/egZEBJj8woYkgS5p9

 

Az első félévben az intézményvezető online tájékoztatójához csatlakozhatnak a Google Meet-en keresztül. A tájékoztató megegyezik a személyes jelenléti nyílt napokon elhangzó tájékoztatóval. Ehhez publikus linket küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre. A linkre kattintva léphetnek be az online eseményre. (Internetkapcsolat szükséges, nem kell alkalmazást telepíteni.) Kérdéseket is feltehetnek „élőben” és chat-ben. Kérjük, hogy a Spam mappát is rendszeresen ellenőrizze!

hat és négy évfolyamos képzések közös online tájékoztatója az emelt szintű képzésekről, a felvételi eljárásról ad bővebb információt.

október 26. (csütörtök) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató

Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/22GEKpdiGzFovwJB9

 

hat évfolyamos képzés online tájékoztatói:

november 27. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató

Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/AmWryxQBfd83os7cA

január 15. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató

Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/uzorvF24bVrz3HYv5

február 12. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató

Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/w3eT5rtudLKFX46T9

Előkészítő

Az előkészítőre jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/ptBjms3KPCLSiik67

A négy évfolyamos képzés iránt érdeklődőknek angol vagy német nyelvből, valamint matematikából szervezünk előkészítőt a tanulók személyes jelenlétével. Igény esetén online részvételre is lehetőséget biztosítunk. Kérjük, hogy az első alkalommal személyesen vegyenek részt az előkészítőn az egyeztetés miatt. 

Az előkészítő 2023. október 2-án (hétfő) indul. Csatlakozni folyamatosan lehet. A tervezett időpontok: október 2., 9., 16., november 6., 13., 20., 27., december 4.,11., január 8., február 12., 19.

német nyelv: hétfő 15:00

angol nyelv: hétfő 15:00

matematika: hétfő 15:00

A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődők számára péntekenként 15:00 órai kezdettel magyar nyelvből és matematikából szervezünk előkészítőt.

A foglalkozások időpontjai: 

október 6. matematika 
október 13. magyar nyelv
október 20. matematika
november 10. magyar nyelv
november 17. matematika
november 24. magyar nyelv
december 1. matematika
december 8. magyar nyelv
december 15. matematika
január 12. magyar nyelv
február 9.  matematika
február 16. magyar nyelv

Megyei versenyek

A megyei versenyeket matematikából (6., 7. és 8. évfolyamok számára), valamint angol és német nyelvekből (8. évfolyam számára) indítjuk. Jelenlegi terveink szerint a versenyeket személyes jelenléti formában rendezzük meg.

A versenyek időpontja:

november 7. (kedd) 15:00 óra megyei matematika verseny

november 8. (szerda) 15:00 óra megyei angol és német nyelvi verseny

A versenyekre jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet október 31-ig:

https://forms.gle/NhFWBCXEvDcmJ6T66

Az általános iskola is küldhet (egyéni vagy csoportos) jelentkezéseket a Janus központi e-mail címére (a jelentkező tanuló és szülő e-mail címével együtt). Az űrlapról letölthető a csoportos jelentkezési lap.

Eredményhirdetés: 2023. november 20. (hétfő) angol és német nyelvi verseny 16:00 órakor, matematikaverseny november 21. 15:00 órakor. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket a jelentkezéskor megadott módon értesítjük.

Az eredményeket a honlapon is közzé tesszük (a versenyző oktatási azonosítójával).

Korábbi évek feladatlapjai

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2023. november 30. (csütörtök)

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden – az általa szervezett vizsgatípusban – hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

A középfokú felvételi eljárás során, amennyiben a különleges bánásmódot igénylő tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát és élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó, a jelentkezési lap mellékletét képező kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt.

A központi írásbeli vizsgára egyénileg kell jelentkezni a vizsgaszervező intézménybe.

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére

 

Iskolánk OM azonosítója: 027407

Feladatellátási hely: 001

Központi írásbeli vizsga

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10:00 óra

Érkezés: 9:15 – 9:30 között.

Kérjük, hogy a tanuló hozzon magával kék vagy fekete színű toll(ak)at, ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt. A személyazonosság igazolásához személyi igazolvány vagy diákigazolvány szükséges.

9:15 – 9:30 Érkezés a Mária utca 4. kapun keresztül az iskolaudvarra. 

A 6. és 8. évfolyamos tanulókat diáksegítők kísérik fel az iskolaudvarról a vizsgatermekbe.

9:30-10:00 Teendők a vizsga előtt

A tanuló elfoglalja helyét a vizsgateremben, bemutatja a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt, aláírja a jelenléti ívet, végül meghallgatja a tájékoztatót. A felügyelő tanár ellenőrzi a megengedett segédeszközöket. A mobiltelefont ki kell kapcsolni. Bármilyen okoseszköz, valamint hibajavító toll/folyadék/szalag használata tilos a vizsga alatt. 

10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

A tanuló kék vagy fekete színű tollal dolgozik, felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő).

Megengedett segédeszköz: nincs.

10:45-11:00 szünet

11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése

A tanuló aláírja a jelenléti ívet. A tanuló a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal készít el. A tanuló felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő).

Megengedett segédeszköz: vonalzó, körző, szögmérő. (A zsebszámológép használata tilos.)

11:45 Az írásbeli vizsga vége

A tanuló távozik az iskola épületéből a Mária utca 2. főkapun, vagy az iskolaudvaron és a Mária utca 4. kapun keresztül.

A feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2024. január 20. 13:00 órától megtekinthetők az http://www.oktatas.hu honlapon.

Pótnap: 2024. január 30. (kedd) 14:00 óra

Ezen a napon azok a felvételizők írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótló vizsgán kizárólag akkor vehet részt a tanuló, ha előzetesen a szülő / törvényes képviselő az intézményvezetővel egyeztette szándékát.

A feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2024. január 30. 17:00 órától megtekinthetők az http://www.oktatas.hu honlapon.

A vizsgaeredmény megtekintése

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintésének és az értékelő lapok átvételének időpontja: 2024. január 31. (szerda) 8:00-16:00.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és/vagy szülője/törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az intézményvezető által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. (A megtekintést követő első munkanap végéig /16:00 óra/ írásban kell leadni az észrevételt.)

Jelentkezés a középiskolába

A felvételi lapok (azaz a jelentkezési lap és a tanulói adatlap) benyújtása: A tanulói adatlap és jelentkezési lap postai feladásának határideje: 2024. február 21.

Iskolánk OM azonosítója: 027407

Feladatellátási hely: 001

A 8. évfolyamos tanulók felvételi lapjairól az általános iskola gondoskodik.

A 6. évfolyamos tanulók felvételi lapjainak kitöltéséről, az intézménybe való eljuttatásáról a szülő / törvényes képviselő gondoskodik. A felvételi lapokat az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető KIFIR felületen tölthetik ki.

A tanulmányi eredmények közül az ötödik év végi és a hatodik félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és természetismeret (környezetismeret) osztályzatokat adják meg az adatlap kitöltése során.

Az emelt szintű matematika-képzésre jelentkezők ugyancsak a 0005 kódszámot írják be a jelentkezési lapra, de a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „emelt szintű matematika”.

A kitöltés menetéről a 2021-ben készült oktatóvideóban nyújtunk tájékoztatást az érdeklődőknek: https://www.youtube.com/watch?v=XUgl1iW2dts

A hatosztályos jelentkezési lapot az iskola portáján is leadhatják február 21-ig.

Szóbeli felvételi vizsgák

 

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés

A középiskolai jelentkezési lapokat február 21-ig kell benyújtani. Javasoljuk, hogy ügyfélkapun keresztül küldjék be a jelentkezési lapokat. Minden jelentkezőt behívunk a szóbelire. Február 27-én (kedd) 16:00-tól a gimnázium portáján kifüggesztett és a honlapunkon megjelentetett időbeosztás szerint a szóbeli vizsgára március 4-én (hétfő) 8:00-tól és március 6-án (szerda) 14:00-tól kerül sor. Az időbeosztásban oktatási azonosítóval vagy jeligével jelöljük a jelentkezőket. 

A szóbeli vizsgán anyanyelvi (szövegértés, nyelvtani ismeretek) és matematikai (számítási, logikai) ismereteket és képességeket mérünk. A 6. félévi eredmények ellenőrzése érdekében a tanulók a szóbeli vizsgán bemutatják ellenőrző könyvüket, vagy az elektronikus naplóból nyomtatott értesítőt (nem kell hitelesíteni).

Kiemelkedő városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentesség iránti kérelmet és az igazoló okmányok másolatát el kell juttatni az iskolába az isi@janus-pecs.edu.hu e-mail címre. A mentességről minden esetben az intézményvezető dönt. A jelentkező a szóbeli mentesség esetén is részt vesz a szóbeli vizsgán, ami az iskolavezetéssel folytatott (nem szakmai) beszélgetés.

Kérjük, hogy akik alapos ok miatt nem tudnak részt venni a szóbeli vizsgán, mindenképpen egyeztessenek előzetesen az intézményvezetővel.

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

A középiskolai jelentkezési lapokat február 22-ig kell benyújtani. Minden jelentkezőt behívunk a szóbelire. Február 27-én (kedd) 16:00-tól a gimnázium portáján kifüggesztett és a honlapunkon megjelentetett időbeosztás szerint a szóbeli vizsgára március 4-én (hétfő) 8:00-tól és március 6-án (szerda) 14:00-tól kerül sor. Az időbeosztásban oktatási azonosítóval vagy jeligével jelöljük a jelentkezőket. 

A szóbeli vizsgát a matematika tagozaton és az emelt szintű informatika (digitális kultúra) osztályban matematikából, az emelt szintű idegen nyelvi osztályban a választott nyelvből (német vagy angol) tartunk. 

A szóbeli felvételi vizsgán, illetve beszélgetésen a tanulóknak be kell mutatniuk a 8. osztályos ellenőrzőjüket, vagy az elektronikus naplóból nyomtatott értesítőt. 

Kiemelkedő városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentesség iránti kérelmet és az igazoló okmányok másolatát el kell juttatni az iskolába az isi@janus-pecs.edu.hu e-mail címre. A mentességről minden esetben az intézményvezető dönt. A jelentkező a szóbeli mentesség esetén is részt vesz a szóbeli vizsgán, ami az iskolavezetéssel folytatott (nem szakmai) beszélgetés.

Kérjük, hogy akik alapos ok miatt nem tudnak részt venni a szóbeli vizsgán, mindenképpen egyeztessenek előzetesen az intézményvezetővel.

A szóbeli felvételi vizsga menete, követelményei

Négy évfolyamos képzés

Matematika

Felkészülési időt követően három feladat megoldását kell szóban ismertetni. Az első feladat műveleti tudást mérő számolási feladat, a másik kettő az általános iskolai tananyagra épülő, annak témáihoz szorosan kapcsolódó szöveges feladat.

Az első feladathoz számológép nem használható, a szöveges feladatok megoldásához használható számológép.

Német nyelv 

A felvételi beszélgetés 2 részből áll.

1.Olvasásértési feladat, melyre 30 perc felkészülési idő áll a tanulók rendelkezésére. A szövegre vonatkozó kérdéseket kell megválaszolniuk. A szövegből kiválasztott mondatokon kell nyelvtani feladatokat végrehajtani (névmások használata, jelző beillesztése, más igeidő alkalmazása).

2.Képek alapján önálló témakifejtés, illetve kérdések megválaszolása. Erre a feladatra nincs felkészülési idő.

Témák:

 • család
 • szabadidő, hobbi
 • lakóhely, lakás
 • közlekedés
 • iskola
 • étkezések
 • családi ünnepek
 • sport
 • egészség, betegség
 • napirend, házimunkák
 • bevásárlás
 • évszakok
 • nyaralás, utazás

 

 

Angol nyelv

1.Az általános iskolában használt tankönyvek szókincse, nyelvtana. kommunikációs helyzetei. A2 – B1 szint.

2.A szóbeli felvételi: 

 1. olvasott szöveg értelmezése, szöveggel kapcsolatos feladatok megoldása,
 2. adott témakörben beszélgetés,
 3. képleírás (önálló kifejtés).

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

NYELVTAN

– Szófajok (főnév, melléknév, ige, névmás stb.)

– Melléknév fokozás, összehasonlítás

– Birtokviszonyok: ’s’, … of …

– Have got/have

– Létige: to be

– Szórend; kijelentés, felszólítás, kérdés, parancs 

– Igeidők: Present /Past/Present Perfect/

  Future Tenses: will/going to

– There is/there are

– Modalitás: can, can’t/must, needn’t, mustn’t/

  have to, not have to/should, shouldn’t/

  may, may not, mustn’t

– Kérdések: yes/no, ’wh’

– Névelők

– Kötőszavak – ellentétes/azonos gondolati egységeket kapcsoló

– Számnév: sorszámnév, tőszámnév, dátumok

– Megszámlálható, megszámlálhatatlan

– Többes számok, rendhagyó többes szám

– Gyakoriság

– Like+ing

– Elöljárószók

– Jelzők, határozók

– Több tagból álló igék

– Szövegösszetartó eszközök

– Időrendiség 

 

SZÓKINCS

– Család, családtagok – külső, belső tulajdonságok

– Üdvözlés

– Vásárlás /boltok /árucikkek

– Iskola /iskolai élet /osztály /berendezés /tantárgyak

– Állatok /növények /kert

– Napirend /szabadidő /hobbi /szórakozás /kultúra

– Ház /lakás /szobák /berendezés

– Öltözködés /ruhadarabok/divat

– Házimunka /házkörüli munka 

– Időjárás /éghajlat/évszakok /hónapok

– Jeles napok /ünnepek

– Egészség /betegség /doktorok /fogorvos

– Éttermek /ételek /italok /receptek

– USA /Kanada /UK 

– Mozi /filmek /színház /TV /számítógép /zene

– Közlekedés /utazás /nyaralás

– Tágabb környezet /országok /világ

 

KOMMUNIKÁCIÓ – fontos, hogy a diák tudjon önállóan beszélni irányító szempontok, illetve képek segítségével. 

– Beszélgetés személyes témákban /bemutatás /bemutatkozás

– Köszönet /arra reagálás

– Üdvözlés, megszólítás

– Érdeklődés hogylét iránt /arra reagálás

– Gratulációk, jókívánságok /arra reagálás

– Javaslat: shall we?, Why don’t we?, How about? Would you?

– Tetszés /nemtetszés

– Udvarias kínálás, invitálás /arra reagálás

– Érdeklődés kifejezése /véleménynyilvánítás

– Információkérés /adás

– Terv/szándék

– Javaslat, elutasítás /azokra reagálás

– Döntés

– Kötelezettség kifejezése

– Tanácskérés /adás

– Engedélykérés /adás

– Szándék kifejezése /segítség felajánlása

– Élmény /tapasztalat /események /történetek elmesélése

– Személyek/ dolgok leírása

– Képleírás, képek alapján témakifejtés

Hat évfolyamos képzés

Magyar nyelv

A tanulók a felkészülő teremben két szöveget kapnak. Az első szöveg a hétköznapi élettel kapcsolatos információkat, ábrákat tartalmaz. (Például használati utasítás, termékismertető, időjárás-jelentés, jegyvásárlási feltételek és kedvezmények). A szöveghez csatolunk néhány kérdést, ami annak megértését méri. A kérdéseket néhány szóval, írásban, a felkészülő teremben válaszolják meg a tanulók.

A másik szöveg egy történet (például mese, novella, regényrészlet). Ezt a felkészülési idő alatt többször elolvashatják a tanulók. A szöveg náluk maradhat a szóbeli vizsgarész alatt, azzal kapcsolatban fognak kérdéseket kapni a vizsgáztató tanártól.

A felkészülési idő a két szövegre 30 perc.

A szóbeli vizsgán egy rövid részt hangosan fel kell olvasni a már megismert szövegből. Ezt követően a kérdések egyik része a szöveg megértésére vonatkozik, másik része néhány nyelvtani ismeretre irányul. A beszélgetés során a tanulók kommunikációs készségét is megfigyeljük. A szóbeli vizsga legfeljebb 15 percig tart.

Az értékelés részei: a szövegértés írásbeli megoldása; a második szövegre vonatkozó szóbeli feladatok; nyelvtani kérdések; hangos olvasás; kommunikációs készség.

Matematika

Felkészülési idő nélkül kell kettő feladat megoldását szóban ismertetni, a feladatokhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolni. Az első feladat a törtekkel kapcsolatos műveleti biztonságot mérő számolási feladat, a másik logikus gondolkodást mérő, a tananyagra épülő feladat. Számológép nem használható.

Ideiglenes felvételi lista

Az ideiglenes felvételi jegyzék megjelentetése a portán és a honlapon: 2024. március 22.

Pontszámítás

A felvételi pontok számításának módja a négy évfolyamos gimnáziumi képzésen:

Összpontszám = m + sz + t + a

m – a központi matematika felvételi pontszáma (max. 50 pont)

sz – a központi magyar nyelv felvételi pontszáma (max. 50 pont)

t –  a szóbeli felvételi pontszáma (max.50 pont)

a – a tanulmányi eredményekből az alábbiak szerint számított pontszám:

 • Kiszámoljuk a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlagok (készségtárgyak kivételével) átlagát.
 • 4,00 vagy gyengébb átlag esetén a=0 pont
 • 4,00 feletti átlag esetén a=0,02-onként 1 pont (például: 4,1 esetén a=5 pont, 4,5 esetén a=25 p., 5,00 esetén a= 50 p.)

Ez azt jelenti, hogy az írásbelik pontszáma maximum 100 pont (max. 50%), a szóbeli felvételi pontszáma maximum 50 pont (max. 25%), a tanulmányi átlagok pontszáma maximum 50 pont (max. 25%) lehet az elérhető 200 pontból.

Kiemelkedő városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentességről, a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben az intézményvezető dönt.

 

A felvételi pontok számításának módja a hat évfolyamos gimnáziumi képzésen:

Összpontszám = m + sz + t + a

m – a központi matematika felvételi pontszáma (max. 50 pont)

sz – a központi magyar nyelv felvételi pontszáma (max. 50 pont)

t –  a szóbeli felvételi pontszáma (max.50 pont)

a – a tanulmányi eredményekből az alábbiak szerint számított pontszám:

 • Kiszámoljuk az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi átlagok átlagát a következő hat tantárgyból: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, egy idegen nyelv, természetismeret (környezetismeret).
 • 4,00 vagy gyengébb átlag esetén a=0 pont
 • 4,00 feletti átlag esetén a=0,02-onként 1 pont (például: 4,1 esetén a=5 pont, 4,5 esetén a=25 p., 5,00 esetén a= 50 p.)

Ez azt jelenti, hogy az írásbelik pontszáma maximum 100 pont (max. 50%), a szóbeli felvételi pontszáma maximum 50 pont (max. 25%), a tanulmányi átlagok pontszáma maximum 50 pont (max. 25%) lehet az elérhető 200 pontból.

Kiemelkedő városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentességről, a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben az intézményvezető dönt.

Letölthető dokumentumok

Bemutatkozó film

 

 

 

2024 július

hét ked sze csü pén szo vas
1
 • Biciklis vándortábor
2
 • Biciklis vándortábor
3
 • Biciklis vándortábor
4
 • Biciklis vándortábor
5
 • Biciklis vándortábor
6
7
8
9
10
 • Ügyeleti nap
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Ügyeleti nap
25
26
27
28
29
30
31