Elérhetőségeink

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

További elérhetőségeink >

Kiemelt híreink

Iskola adatai

Név: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
OM: 027407
Cím: 7621 Pécs, Mária utca 2-4.

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

Fenntartó adatai

Név: Pécsi Tankerületi Központ
Cím: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Igazgató: Páva Péter

Adó 1% - alapítványaink

Janus Pannonius Alapítvány
Számlaszám:
Kereskedelmi és Hitel Bank 10402427-24213749
Adószám: 19033888-1-02

Az alapítvány célja:
Az iskola színvonalasabb oktató-nevelő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása, javítása, megteremtése

IBAN: HU84 1040 2427 2421 3749 0000 0000
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt. 242 Pécs


Janus Pannonius Idegennyelvi Alapítvány

Számlaszám: OTP Bank Rt. 11731001-20119980

Az alapítvány célja:

 • tanulók és tanárok nyelvtudasának bővítésére szervezett tanfolyami költségekhez hozzájárulás
 • külföldi ösztöndíjak költségeihez hozzájárulás iskolai tanulócsoportok cserekapcsolatainak támogatása
 • választható idegen nyelv oktatási feltételinek javítása (könyv, folyóirat, magnószalagok, stb. beszerzése)


Névadónk

A Janus Pannonius Gimnázium jogelődjét a Pius Gimnáziumot gr. Zichy Gyula alapította 1912-ben. A második világháborút követően, 1948-ban a gimnázium állami tulajdonba került. A gimnázium felvette az egykori humanista költő, pécsi püspök, Janus Pannonius nevét. 1950 nyarán költözött át a gimnázium az 1896-ban épült több, mint száz éves épületbe, melyben korábban is különböző iskolák működtek.

Tüskés Tibor

Tüskés Tibor (Szántód, 1930 - Pécs, 2009)

József Attila-díjas író, irodalomtörténész, szerkesztő, tanár, kritikus, könyvtáros, számos egyéb irodalmi és művészeti díj, kitüntetés birtokosa.  Pécs irodalmi életének aktív résztvevője, szervezője és hű krónikása. A Jelenkor szerkesztője 1959 és 1964 között. Termékeny író, aki több mint 70 önálló kötetet, számtalan tanulmányt és egyéb írást hagyott az utókorra.  A szülőföld szeretete fontos szerepet kapott írásaiban. Irodalomtörténeti munkássága igen jelentős. Számos monográfiát írt, vers- és novellaelemzései a mai napig nagy segítséget nyújtanak a középiskolai tanulmányok során.

A Janus Pannonius Gimnázium magyartanára volt 1953 és 1973 között.

Tiszteletére halálának 10. évfordulóján iskolánkban emléktáblát avattunk.

Beiskolázás

Felvételi tájékoztató füzetek

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium felvételi tájékoztató füzetei a 2022/2023-as tanévre.

Négy osztályos felvételi tájékoztató füzet 2022/2023

Hat osztályos felvételi tájékoztató füzet 2022/2023

Képzési kínálat

Induló osztályok: 2022/2023


Hatosztályos (általános) képzés

Az idén 109 éves gimnáziumunkban indított hatosztályos képzés immár 29 éves múltra tekint vissza. Az 1992 óta működő hatosztályos gimnáziumi képzésünkből kikerülő tanulók 95 – 98 %-át veszik fel egyetemekre, amelyet döntő többségük el is végez.

Ezekbe a tehetséggondozó osztályokba azokat a hatodik osztályt befejező tanulókat várjuk, akik az általános iskolában osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsőfokú tanulmányokra.

A szülők hosszú évek óta tartó kívánságát figyelembe véve elindítottuk a hatosztályos gimnáziumban is az emelt szintű matematikaképzést, amit a köznyelv röviden csak matematika tagozatnak hív. Ezt a képzést választható keretben a felvett tanulók ¼ részének kínáljuk.

A már felvett tanulók általános tehetséggondozó képzésben részesülnek, ahol 9. évfolyamtól kezdve biológia, kémia, fizika vagy földrajz orientációt is választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a széles körű alapozás mellett a választott terület óraszámainak fokozatos növelésével, és a választott területhez tartozó kompetenciák elmélyítésével a tanulók egyre mélyebb ismereteket sajátítanak el. A választott területek átjárhatók, hiszen a plusz óraszámok nem az ismeretek bővülését, hanem mélyítését szolgálják. Az alapozó és orientációs szakasz után a 11-12. évfolyamon széleskörűen választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása szerint német vagy angol nyelv, heti 3-5 órában, a második idegen nyelvet (angol, német, francia) heti 3 órában tanítjuk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.


Speciális osztályok (négyosztályos képzés)

Az idén 109 éves iskola az alábbi képzéseket indítja a jövő tanévben.

Idegen nyelvi osztály (1/2 angol, 1/2 német)

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban (½ osztály emelt szintű angol, ½ osztály emelt szintű német) emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A választott nyelv heti óraszáma évfolyamonként 6-6-5-5. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 3 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 6 órában lehet az adott nyelvet tanulni.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a választott nyelvből már az általános iskolában is jól megalapozták tudásukat, és akik a klasszikus, általános jellegű gimnáziumi képzés mellett magas szinten kívánják elsajátítani az angol vagy a német nyelvet.

Az általános jellegű képzés mellett a 11. és 12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük elő a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt matematika 1/2 osztály

Az emelt szintű matematika osztály megyénkben egyedüliként működő képzési forma.

Itt évfolyamonként heti 5-6-7-6 órában tanítjuk a matematikát, miközben az első idegen nyelv – amely német vagy angol nyelv lehet – óraszáma is magas, heti 4-5 óra.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát (digitális kultúrát) és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklődést mutatnak a matematika iránt, akik ezzel a tárggyal kívánnak továbbtanulni a különböző felsőoktatási intézményekben (pl.: gazdasági és műszaki szakok).

A 11-12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel (fakultáció) segítjük a közép- és emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést. A választható órakeretben a természettudományos tárgyakat heti 4, az egyéb tárgyakat heti 3 órában tanítjuk.

Emelt informatika 1/2 osztály

Az emelt szintű informatika (digitális kultúra) osztályban emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 4-4-4-4 óra. Az oktatás korszerűen felszerelt szaktantermekben folyik. A gépekhez való hozzáférést délután szakköri formában és szabad sávban is biztosítjuk a diákok számára. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

A 9. és 10. évfolyamon a tanulók fizikából, kémiából, biológiából vagy földrajzból további 1 órát választhatnak valamennyi négy évfolyamos képzési formában.

A négy évfolyamos képzésben második idegen nyelvként angolt, németet, franciát választhatnak a diákok, melynek heti óraszáma 3-3-3-3 óra. Második idegen nyelvből francia nyelvi csoportot csak elegendő számú jelentkező esetén tud indítani iskolánk.

Nyílt nap, felvételi tájékoztató

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt érdeklődő tanulót vagy szülőt online felvételi tájékoztatón fogadjuk. Az intézményvezető online tájékoztatójához a Google Meet-en keresztül csatlakozhatnak. Ehhez publikus linket küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre. A linkre kattintva léphet be az online tájékoztatóra. (Internetkapcsolat szükséges, nem kell alkalmazást telepíteni.) A tájékoztató során kérdéseket is feltehet „élőben” és chat-ben. Kérjük, hogy a Spam mappát is rendszeresen ellenőrizze!

 

november 29. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/AwDQHTZ1yfA91uq1A

január 17. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/7KQ9q5PsZeFqK3719

február 14. (hétfő) 17:00 online intézményvezetői tájékoztató Az előzetes regisztráció elérése: https://forms.gle/tdNyH7Fc55mbjotZA

 

A négy évfolyamos gimnáziumi képzéssel kapcsolatos kérdéseit az iskolai központi elérhetőségein fogadjuk.

Előkészítő

A négy évfolyamos képzés iránt érdeklődőknek angol vagy német nyelvből, valamint matematikából szervezünk előkészítőt. 2021. december 1. után online formában tartjuk a foglalkozásokat.

 

német nyelv online csütörtök 18:00
angol nyelv online hétfő 17:00
matematika online hétfő 15:15
matematika online kedd 15:30

 

A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődők számára péntekenként 15:00 órai kezdettel magyar nyelvből és matematikából szervezünk előkészítőt. (2021. december 3-tól online)

A foglalkozások időpontjai:

október 8. magyar nyelv
október 15. matematika
november 5. magyar nyelv
november 12. matematika
november 19. magyar nyelv
november 26. matematika
december 3. magyar nyelv
december 10. matematika
január 7. magyar nyelv
január 14. matematika

 

Az előkészítőre jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/oYgsFixh8oTSSakb7

A regisztráció során megadott e-mail címre küldjük a részvételhez szükséges tudnivalókat és a foglalkozások tervezett időpontjait. Az előkészítők díjmentesek, és folyamatosan lehet csatlakozni. Kérjük, hogy a Spam mappát is rendszeresen ellenőrizze!

Megyei versenyek

A megyei versenyeket matematikából (6., 7. és 8. évfolyamok számára), valamint angol és német nyelvekből (8. évfolyam számára) indítjuk. A versenyt a járványügyi helyzetnek megfelelően rendezzük meg,- személyes jelenlét 15:00 órai kezdettel.

A versenyek időpontja:

november 3. (szerda) 15:00 óra megyei matematika verseny

november 4. (csütörtök) 15:00 óra megyei angol és német nyelvi verseny

A versenyekre jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet október 29-ig: https://forms.gle/HFaoc8nDKKq3R4Qb7

Az általános iskola is küldhet (egyéni vagy csoportos) jelentkezéseket a Janus központi e-mail címére (a jelentkező tanuló és szülő e-mail címével együtt).

Eredményhirdetés: november 22. (hétfő) 15:00 óra (angol és német nyelvi verseny), 16:00 óra (matematikaverseny). A kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket a jelentkezéskor megadott módon értesítjük.

Az eredményeket a honlapon is közzé tesszük (a versenyző oktatási azonosítójával).

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

A központi írásbeli vizsgára jelentkezést a 8. évfolyamos tanulók esetében az általános iskola intézi.


A 6. évfolyamos tanulók szülei egyénileg intézik a vizsgára való jelentkezést:

Szülői tájékoztató levél 2021 [letölthető pdf]

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapja letölthető innen. (Ez a jelentkezési lap nem azonos a felvételi jelentkezési lappal!) A hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezőknek ezt a jelentkezési lapot célszerű közvetlenül iskolánkba eljuttatni.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden – az általa szervezett vizsgatípusban – hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

A középfokú felvételi eljárás során, amennyiben a különleges bánásmódot igénylő tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát és élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó, a jelentkezési lap mellékletét képező kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt.

 

Iskolánk OM azonosítója: 027407

Feladatellátási hely: 001

 

Központi írásbeli felvételi vizsga

A központi felvételi időpontja: 2022. január 22. (szombat)

Kérjük, hogy a felvételiző hozzon magával kék vagy fekete színű toll(ak)at, ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt. A személyazonosság igazolásához személyi igazolvány vagy diákigazolvány szükséges.


9:15 – 9:30 Érkezés a Mária utca 4. kapun keresztül az iskolaudvarra.

A 6. és 8. évfolyamos tanulókat diáksegítők kísérik fel az iskolaudvarról a vizsgatermekbe. A járványhelyzetre tekintettel a szülők/kísérők nem jöhetnek be az iskola épületébe (az udvarra bejöhetnek). Kérjük a szülőket/kísérőket, győződjenek meg arról, hogy a tanulónál vannak a megengedett segédeszközök és az igazolvány. A felvételizők kézfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után léphetnek az intézmény területére.

A maszk viselésének szabályai: az iskola teljes területén kötelező a maszk viselése. A felvételi vizsga alatt (a teremben) a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

9:30-10:00 Teendők a vizsga előtt

A felvételiző elfoglalja helyét a vizsgateremben, bemutatja a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt, aláírja a jelenléti ívet, végül meghallgatja a tájékoztatót. A felügyelő tanár ellenőrzi a megengedett segédeszközöket. A mobiltelefont ki kell kapcsolni. Bármilyen okoseszköz, valamint hibajavító toll/folyadék/szalag használata tilos a vizsga alatt.

10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

A felvételiző kék vagy fekete színű tollal dolgozik, felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő).

Megengedett segédeszköz: nincs.

10:45-11:00 szünet
11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése

A felvételiző aláírja a jelenléti ívet. A felvételiző a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal készít el. A felvételiző felírja az azonosításhoz szükséges adatokat a feladatlapra (név, születési idő).

Megengedett segédeszköz: vonalzó, körző, szögmérő. (A zsebszámológép használata tilos.)

11:45 A felvételi vizsga vége

A felvételiző távozik az iskola épületéből a Mária utca 2. főkapun, vagy az iskolaudvaron és a Mária utca 4. kapun keresztül.

A feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2022. január 22. 13:00 órától megtekinthetők az http://www.oktatas.hu honlapon.


Pótnap: 2022. január 27. (csütörtök) 14:00 óra

Ezen a napon azok a felvételizők írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótló vizsgán kizárólag akkor vehet részt a tanuló, ha előzetesen a szülő / törvényes képviselő az intézményvezetővel egyeztette szándékát.

A feladatlapok javítási-értékelési útmutatói 2022. január 27. 17:00 órától megtekinthetők az http://www.oktatas.hu honlapon.

Második pótnap: 2022. február 4. (péntek) 14:00 óra

Ezen a napon azok a felvételizők írhatnak pótló felvételit, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán az előző vizsgaidőpontokon nem tudtak részt venni. A második pótnapon kizárólag akkor vehet részt a tanuló, ha előzetesen a szülő / törvényes képviselő írásban kérvényezte a részvételi lehetőséget 2022. január 28. 16:00 óráig. A kijavított vizsgadolgozat megtekintését 2022. február 9-én biztosítjuk. A vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételt 2022. február 10-én 16:00 óráig nyújthat be a szülő / törvényes képviselő.

A vizsgaeredmény megtekintése

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintésének és az értékelő lapok átvételének időpontja 2022. február 2. (szerda) 8:00-16:00.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője/törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az intézményvezető által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. (A megtekintést követő első munkanap végéig /16:00 óra/ írásban kell leadni az észrevételt.)

Jelentkezés a középiskolába

A felvételi lapok (azaz a jelentkezési lap és a tanulói adatlap) benyújtása:

A tanulói adatlap és jelentkezési lap postai feladásának határideje: 2022. február 18.

Iskolánk OM azonosítója: 027407

Feladatellátási hely: 001

A 8. évfolyamos tanulók felvételi lapjairól az általános iskola gondoskodik.

A 6. évfolyamos tanulók felvételi lapjainak kitöltéséről, az intézménybe való eljuttatásáról a szülő / törvényes képviselő gondoskodik. A felvételi lapokat az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető KIFIR felületen tölthetik ki.

A tanulmányi eredmények közül az ötödik év végi és a hatodik félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és természetismeret (környezetismeret) osztályzatokat adják meg az adatlap kitöltése során.

Az emelt szintű matematika-képzésre jelentkezők ugyancsak a 0005 kódszámot írják be a jelentkezési lapra, de a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „emelt szintű matematika”.

A kitöltés menetéről a 2021-ben készült oktatóvideóban nyújtunk tájékoztatást az érdeklődőknek: https://www.youtube.com/watch?v=XUgl1iW2dts

A hatosztályos jelentkezési lapot az iskola portáján is leadhatják február 18-ig.

Szóbeli felvételi vizsgák

A négy és a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók számára személyes jelenlétet igénylő szóbeli vizsgát tartunk. A szóbeli vizsgákra nem kell előzetesen regisztrálni.

Az épület bejáratánál a kézfertőtlenítő használata és a testhőmérséklet-mérés kötelező. A maszk viselése az iskola közösségi tereiben kötelező, a szóbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező. A járványügyi szabályok jelenleg nem teszik lehetővé a szülői jelenlétet az iskola épületében. Diáksegítők kísérik a felvételizőket a vizsgateremhez.

A 8. évfolyamos tanulók (oktatási azonosítóval vagy jeligével jelzett) szóbeli felvételi beosztását február 22-én (kedd) 16:00 órától függesztjük ki az iskola portáján és jelentetjük meg a honlapunkon. A szóbeli vizsgákra február 24-én (csütörtök) 14:30-tól és február 25-én (péntek) 14:30-tól kerül sor.

Szóbeli felvételi vizsgát a matematika tagozaton és az emelt szintű informatika (digitális kultúra) osztályban matematikából, az emelt óraszámú idegen nyelvi osztályban a választott nyelvből (német vagy angol) tartunk. A szóbeli felvételi vizsgán, illetve beszélgetésen a tanulóknak be kell mutatniuk a 8. osztályos ellenőrzőjüket is (vagy az elektronikus ellenőrzőből nyomtatott értesítőt).

A sikeres felvételi vizsga mellett – a készségtantárgyak kivételével – figyelembe vesszük a tanulók 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményét is. Kiemelkedő városi, megyei, országos tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentesség iránti kérelmet és az igazoló okmányok fénymásolatát a jelentkezési lapokkal együtt kell eljuttatni az iskolába. A mentességről minden esetben az intézményvezető dönt. A jelentkező a szóbeli mentesség esetén is részt vesz a szóbeli vizsgán, ami az iskolavezetéssel folytatott (nem szakmai) beszélgetés.

Kérjük, hogy akik alapos ok miatt nem tudnak részt venni a szóbeli vizsgán, mindenképpen egyeztessenek előzetesen az intézményvezetővel.

A szóbeli pótfelvételi napja: február 28. (hétfő) 14:30.

 

A 6. évfolyamos tanulók (oktatási azonosítóval vagy jeligével jelzett) vizsgabeosztása február 23-én (szerda) 16:00-tól lesz elérhető a gimnázium portáján és a honlapon. A szóbeli vizsgákra február 25-én (péntek) 14:30-tól, február 26-án (szombat) 8:00 órától és a pótfelvételi február 28-án (hétfő) 14:30-tól kerül sor.

A szóbeli vizsgán anyanyelvi (szövegértés, nyelvtani ismeretek) és matematikai (számítási, logikai) ismereteket és képességeket mérünk. A 6. évfolyam félévi eredmények ellenőrzése érdekében a tanulók a szóbeli felvételin bemutatják az ellenőrző könyvüket (vagy az elektronikus ellenőrzőből nyomtatott értesítőt).

Kérjük, hogy akik alapos ok miatt nem tudnak részt venni a szóbeli vizsgán, mindenképpen egyeztessenek előzetesen az intézményvezetővel.

Ideiglenes felvételi lista

Az ideiglenes felvételi jegyzék megjelentetése a portán és a honlapon: március 16. 

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell továbbítani a Hivatalba. A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2022. március 21-én és 22-én a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz:

– az általános iskola 8. évfolyamán tanulók valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el,

– a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt – a jelentkezési időszakot megelőzően nyilvánosságra hozott módon végezhetik el.

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a programfelületen korábban már rögzített iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével és a Hivatal általi feldolgozásával a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

Pontszámítás

A felvételi pontok számításának módja a négy évfolyamos gimnáziumi képzésen:

Összpontszám = m + sz + t + a

m – a közös központi matematika felvételi pontszáma (max. 50 pont)

sz – a közös központi szövegértés felvételi pontszáma (max. 50 pont)

t –  a szóbeli felvételi pontszáma (max.50 pont)

a – a tanulmányi eredményekből az alábbiak szerint számított pontszám:

 • Kiszámoljuk a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlagok (készségtárgyak kivételével) átlagát.
 • 4,00 vagy gyengébb átlag esetén a=0 pont
 • 4,00 feletti átlag esetén a=0,02-onként 1 pont (például: 4,1 esetén a=5 pont, 4,5 esetén a=25 p., 5,00 esetén a= 50 p.)

Ez azt jelenti, hogy az írásbelik pontszáma maximum 100 pont (max. 50%), a szóbeli felvételi pontszáma maximum 50 pont (max. 25%), a tanulmányi átlagok pontszáma maximum 50 pont (max. 25%) lehet az elérhető 200 pontból.

Kiemelkedő városi, megyei, országos, tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentességről, a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben az intézményvezető dönt.

 

A felvételi pontok számításának módja a hat évfolyamos gimnáziumi képzésen:

Összpontszám = m + sz + t + a

m – a közös központi matematika felvételi pontszáma (max. 50 pont)

sz – a közös központi szövegértés felvételi pontszáma (max. 50 pont)

t –  a szóbeli felvételi pontszáma (max.50 pont)

a – a tanulmányi eredményekből az alábbiak szerint számított pontszám:

 • Kiszámoljuk az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi átlagok átlagát a következő hat tantárgyból: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, egy idegen nyelv, természetismeret (környezetismeret).
 • 4,00 vagy gyengébb átlag esetén a=0 pont
 • 4,00 feletti átlag esetén a=0,02-onként 1 pont (például: 4,1 esetén a=5 pont, 4,5 esetén a=25 p., 5,00 esetén a= 50 p.)

Ez azt jelenti, hogy az írásbelik pontszáma maximum 100 pont (max. 50%), a szóbeli felvételi pontszáma maximum 50 pont (max. 25%), a tanulmányi átlagok pontszáma maximum 50 pont (max. 25%) lehet az elérhető 200 pontból.

Kiemelkedő városi, megyei, országos, tanulmányi versenyek eredményei a felvételi szóbeli része alól mentességet jelenthetnek. A mentességről, a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben az intézményvezető dönt.

Beiratkozás

A beiratkozást előkészítő űrlap kitöltése: itt.

A beiratkozás időpontja: 2022. június 23.

 

 

 

 

2022. augusztus

hét ked sze csü pén szo vas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Nyári ügyeleti nyitvatartás
11
12
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
13
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
14
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
15
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
16
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
17
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
18
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
19
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
20
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
21
 • Az Anatoli táncegyüttes tánctábora
22
23
24
25
 • Határtalanul! 9.A és 11.D horvátországi kirándulás
26
 • Határtalanul! 9.A és 11.D horvátországi kirándulás
27
 • Határtalanul! 9.A és 11.D horvátországi kirándulás
28
 • Határtalanul! 9.A és 11.D horvátországi kirándulás
29
 • Határtalanul! 9.A és 11.D horvátországi kirándulás
 • Javító-, különbözeti és osztályozóvizsgák (aug.29-31.)
30
 • Javító-, különbözeti és osztályozóvizsgák (aug.29-31.)
 • Tankönyvosztás
31
 • Javító-, különbözeti és osztályozóvizsgák (aug.29-31.)
 • Tankönyvosztás