Elérhetőségeink

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

További elérhetőségeink >

Kiemelt híreink

Iskola adatai

Név: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
OM: 027407
Cím: 7621 Pécs, Mária utca 2-4.

Központi e-mail: isi@janus-pecs.edu.hu
Központi telefon: (72) 513-720
Központi fax: (72) 516-339

Fenntartó adatai

Név: Pécsi Tankerületi Központ
Cím: 7621 Pécs, Színház tér 2.
Igazgató: Páva Péter

Adó 1% - alapítványaink

Janus Pannonius Alapítvány
Számlaszám:
Kereskedelmi és Hitel Bank 10402427-24213749
Adószám: 19033888-1-02

Az alapítvány célja:
Az iskola színvonalasabb oktató-nevelő munkájához szükséges személyi-tárgyi feltételek alakítása, javítása, megteremtése

IBAN: HU84 1040 2427 2421 3749 0000 0000
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt. 242 Pécs


Janus Pannonius Idegennyelvi Alapítvány

Számlaszám: OTP Bank Rt. 11731001-20119980

Az alapítvány célja:

  • tanulók és tanárok nyelvtudasának bővítésére szervezett tanfolyami költségekhez hozzájárulás
  • külföldi ösztöndíjak költségeihez hozzájárulás iskolai tanulócsoportok cserekapcsolatainak támogatása
  • választható idegen nyelv oktatási feltételinek javítása (könyv, folyóirat, magnószalagok, stb. beszerzése)


Névadónk

A Janus Pannonius Gimnázium jogelődjét a Pius Gimnáziumot gr. Zichy Gyula alapította 1912-ben. A második világháborút követően, 1948-ban a gimnázium állami tulajdonba került. A gimnázium felvette az egykori humanista költő, pécsi püspök, Janus Pannonius nevét. 1950 nyarán költözött át a gimnázium az 1896-ban épült több, mint száz éves épületbe, melyben korábban is különböző iskolák működtek.

Tüskés Tibor

Tüskés Tibor (Szántód, 1930 - Pécs, 2009)

József Attila-díjas író, irodalomtörténész, szerkesztő, tanár, kritikus, könyvtáros, számos egyéb irodalmi és művészeti díj, kitüntetés birtokosa.  Pécs irodalmi életének aktív résztvevője, szervezője és hű krónikása. A Jelenkor szerkesztője 1959 és 1964 között. Termékeny író, aki több mint 70 önálló kötetet, számtalan tanulmányt és egyéb írást hagyott az utókorra.  A szülőföld szeretete fontos szerepet kapott írásaiban. Irodalomtörténeti munkássága igen jelentős. Számos monográfiát írt, vers- és novellaelemzései a mai napig nagy segítséget nyújtanak a középiskolai tanulmányok során.

A Janus Pannonius Gimnázium magyartanára volt 1953 és 1973 között.

Tiszteletére halálának 10. évfordulóján iskolánkban emléktáblát avattunk.

Kiemelkedő siker az EOES versenyen

2022.05.31 | Verseny

Az EOES (European Olympiad of Experimental Science) egy évente ismétlődő természettudományi olimpia az Európai Unióból származó fiatalok számára. A több mint 20 ország mindegyike két-két három fős csapatot küld. Ezeknek a csapatoknak kettő feladatot kell végrehajtaniuk a biológia, a kémia és a fizika tantárgyak készségeire helyezve a hangsúlyt.

A versenyen a csapatszellem elsőbbséget élvez az egyéni teljesítménnyel szemben.

A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a diákoknak, hogy „igazi” kutatónak érezzék magukat, és összemérhessék tudományos képességeiket a többi résztvevőével. Az egyetemi vagy középiskolai laborokban különféle kísérletekkel interdiszciplinárisan kell vizsgálniuk egy bizonyos jelenséget. Ez a jelenség maga nem feltétlenül tartozik a középfokú oktatás tantervébe, sőt gyakran folyamatban lévő tudományos kutatásokhoz kapcsolódik.

Az esemény egy hétig tart, és tavasszal kerül megrendezésre. A tulajdonképpeni – két fél napot felölelő – versenyen kívül kirándulások és szociális programok egész során vehetnek részt a diákok és kísérőik. 

A verseny

A verseny kezdetén kiosztott leírás alapján egy meghatározott jelenségre vonatkozó feladatokat kell kísérletileg vizsgálni. Ahol szükséges, ez a szöveg biztosítja a szükséges tudományos hátteret is. Aztán kezdődik el a munka. A csapaton belüli feladatmegosztás, csapatszellem és szervezettség elengedhetetlen a feladatok sikeres lezárásához.

Ezen az olimpián nem annyira az elméleti tudáson van a hangsúly, hanem az olyan készségeken, mint pl. az információ feldolgozása, a kísérleti berendezések használata, a mérések elvégzése és az adatok rögzítése.

Elvárás, hogy a versenyző képes legyen a mérési eredmények számtani és grafikus feldolgozására, összefüggések áttekintésére, grafikonok értelmezésére és döntések meghozatalára. Mindezt 4 óra alatt.

A kísérletekben történő elakadás is a verseny része. Így tapasztalható meg, milyen igazi tudósnak lenni…

Az idei versenyt Csehország szervezte meg, 2022. május 8-14. között Hradec Kralovéban. (https://eoes2022.uhk.cz/) Idén összesen 42 csapat indult, hazánkat két csapat képviselte. Mindkét magyar csapat ezüstérmet szerzett, 7. ill. 14. helyen végezte. Tagjaik korábban fizikából, kémiából és biológiából szervezett hazai válogatókon nyújtott eredményeik alapján kerültek a csapatba. 

Az „A” csapat tagjai:

Molnár-Szabó Vilmos (fizika) – Budapesti Fazekas Mihály Gyakorlógimnázium

Éger Viktória Bernadett (kémia) – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 

Kovács Bereniké (biológia) – Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

A „B” csapat tagjai:

Fehérvári Donát (fizika) – Miskolci Földes Ferenc Gimnázium

Papp Marcell Imre (kémia) – ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

Csóka Péter (biológia) – Pécsi Janus Pannonius Gimnázium


Interjú Csóka Péterrel, az EOES januszista versenyzőjével

Csóka Péter 10.C

Csóka Péter, iskolánk 10.C osztályos tanulója részt vett a European Olympiad of Experimental Science (EOES) nevű természettudományos versenyen a magyar csapat tagjaként. Péter és csapata az előkelő 14. helyen végzett. A versenyről, más nemzetek csapatairól és továbbtanulási terveiről kérdeztem.

Mi is ez a verseny pontosan, milyen tantárgyakat foglal magába?

A verseny a European Olympiad of Experimental Science (EOES) névre hallgat. Alapvetően három tantárgyat foglal magában, a biológiát, kémiát és fizikát. A teljes verseny egy hét, ennek során két feladatsort kell megoldani, két különböző napon. A versenyt minden évben egy EU-s országban rendezik meg, ahol az EU országai képviselik magukat, minden résztvevő ország két-két, háromfős csapattal. A csapattagok nem lehetnek 17 évesnél idősebbek. A csapatok egy „fizikus” egy „kémikus” és egy „biológus” tagból állnak, akiknek közösen kell megoldaniuk komplex kísérletekből álló feladatokat.

Honnan tudtál erről a versenyről?

Még januárban hívtak be a fizika válogatóra, egy fizikaversenyen tavaly elért eredményemért, itt hallottam először a versenyről.

Hogyan készültél fel rá?

Sajnos a biológia válogatót nagyon későn tartották, így nem volt sok időm a felkészülésre. A felkészülésben Csóka tanár úr segített, akivel végignéztük a korábbi évek versenyeit, hogy melyiken milyen kísérletek voltak, és azokat hogyan lehet jól kivitelezni. Ezek közül próbáltunk minél többet meg is csinálni, de nem volt mindenre lehetőségünk. Ezen kívül sok elméletet kellett tanulnom, mert arra is szükség volt.

Hogyan jutottál be a csapatba?

Magyarországon mindhárom tantárgynak van egy-egy külön válogatóversenye. Minden versenyről a legjobb kettő diák jut be a magyar csapatba, így áll össze a 6 fős csapat. Én részt vettem a fizika és a biológia válogatóversenyeken is. 

A fizika válogató több fordulóból állt, először otthon kellett önállóan kísérleteket elvégeznünk, majd arról egy jegyzőkönyvet írnunk, és azt elküldeni Budapestre. Utána a legjobb 8-at hívták be a második fordulóra. Ennek során a BME-n kellett lézerekkel komolyabb kísérleteket elvégeznünk, majd arról szintén jegyzőkönyvet írni, amit értékeltek. Ezeket összesítették, és így lettem országos 4. a válogatón.

A biológia válogatót ennél egyszerűbben bonyolították le. Online volt, mindenki otthonról írta. Először tesztkérdések voltak, utána pedig inkább számolós feladatok, ahol kísérleteket kellett elemeznünk. A végén a két rész pontjait összesítették és így végeztem 2. helyen, amellyel a B csapat „biológusa” lettem.

Milyen volt a verseny? Milyen feladatokat kellett megoldani?

A versenyt idén Csehországban, Hradec Králové-ben szervezték, és 20 ország 40 csapata vett részt. Összesen egy hétig tartott, ez alatt sokat kirándultunk, megmutatták nekünk a környék jellegzetességeit, szóval már ez is jó élmény volt.

Maga a verseny két „Task-ból” állt, mindkettőt négy óra alatt kellett megoldanunk. A biológiás részben sajnos elég sok elmélet, és kevés kísérlet volt, de a feladatok érdekesek voltak. Az első részben főleg állatok kültakarójával kellett foglalkoznunk, a másodikban pedig a DNS-ről és a vérről volt szó. A kísérletek során főként mikroszkópos vizsgálathoz kellett metszeteket előkészítenünk, és azokat vizsgálni. Már előre szóltak a mentoraink, hogy az idő beosztása lesz a legnehezebb, és ez így is lett. Még ha meg is tudtunk volna oldani minden feladatot, nem volt mindenre időnk, és sajnos az első Task megoldása közben sok időt elvesztegettem egy méréssel, így több dolgot is ki kellett hagynom. Azt sajnálom még egy kicsit, hogy a csapatnak nem kellett sokat együtt dolgoznia, nagyon kevés volt az olyan feladat, amiben több embernek együtt kellett volna működnie.

Végül a csapatunk 14. lett a 40- ből és ezüstérmet kaptunk, aminek mindenki nagyon örült. A másik magyar csapat 7. lett, a teljes eredménylista már megtekinthető a verseny hivatalos honlapján.

Más nemzetek csapatairól mi a véleményed?

Mindenkiről csak pozitív véleményem van. Elég sok versenyzővel beszélgettem, akár a versenyről, akár csak ismerekedés céljából. Például a szállásunkon is két fős szobákban voltunk, és mindenki egy másik nemzetiségű szobatársat kapott, a szervezők ezzel is próbálták az ismerkedést elősegíteni. Mindenki jól beszélt angolul és mindenki nyitott volt sok témára. Érdekes volt, hogy az osztrák és a svéd csapatban is találkoztunk egy-egy fiúval, akik tudtak magyarul. Összességében talán az egyik legjobb része a versenynek az új emberek megismerése volt.

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Milyen továbbtanulási terveid vannak?

Még nem teljesen biztos, de vannak elképzeléseim. Ami biztos, hogy fizikával szeretnék továbbtanulni, matekból és fizikából tervezek emelt érettségizni. Utána talán valamilyen fizikus leszek, akár valamilyen mérnök, még nem tudom pontosan.

Mivel foglalkozol szívesen szabadidődben?

Természetesen szeretek természettudományokkal foglalkozni, például KöMal feladatokat megoldani. Szeretek sportolni, néptáncolok és floorballozok, de gyakran biciklizek is. Emellett szoktam még gitározni, olvasni és természetesen játszani.

Köszönöm az interjút, további sok sikert kívánok!

Dávid Zsófia 11.A

Megosztás a Facebookon

2024 július

hét ked sze csü pén szo vas
1
  • Biciklis vándortábor
2
  • Biciklis vándortábor
3
  • Biciklis vándortábor
4
  • Biciklis vándortábor
5
  • Biciklis vándortábor
6
7
8
9
10
  • Ügyeleti nap
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
  • Ügyeleti nap
25
26
27
28
29
30
31